Stichting Raak en Snaar en de Muziek als Medicijn Foundation (MAM) slaan de handen ineen. Tijdens het concert op zaterdagavond 2 februari 2019 in de grote zaal van Het Concertgebouw te Amsterdam wordt hiervan de aftrap gedaan. Oprichter van MAM Professor dr J. Jeekel (EMC) en Professor dr. J. Bonjer (VUMC) zullen het concert openen.

De Muziek als Medicijn Foundation onderschrijft de doelstelling van Stichting Raak een Snaar. Beide stichtingen richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven door muziek. Beide willen het gebruik van muziek tijdens periodes van genezing, herstel of verzorging stimuleren. Muziek mag de patiënt niet onthouden worden.

Toekomstmuziek

Hoe mooi zou het zijn als iedere patiënt die in het ziekenhuis wordt opgenomen, minder pijn, angst en stress ervaart dankzij het toedienen van muziek als medicijn? Wij staan op de drempel om deze toekomstmuziek te realiseren.

Doelstelling van Muziek als Medicijn (MAM)

De onderzoeksgroep MAM (Erasmus MC te Rotterdam) beoogt de zorg voor patiënten te verbeteren door muziek als innovatieve, evidence based behandeling in de gezondheidszorg te implementeren. Inmiddels is bewezen dat muziek een positief effect heeft op pijn en angst en zo het welzijn van depatiënt ten goede komt. Muziek als nieuwe, duurzame behandelingsvorm kent geen bijwerkingen en kan kosten besparen. Daar is uiteraard wetenschappelijk bewijs voor nodig. MAM verricht onderzoek naar het effect van muziek bij diverse patiëntengroepen.

MAM-onderzoeken

MAM heeft inmiddels overtuigend level-1 bewijs geleverd dat muziek rondom operaties bij volwassenen leidt tot significant minder angst, stress en pijn. Zelfs zodanig dat minder (pijn)medicatie nodig is. Minder opioïden betekent mogelijk ook minder kans op verslaving aan pijnstillers. Verder onderzoek is nodig om ook bewijs te verkrijgen bij kinderen en ook bij ouderen. Zo wordt bij kinderen onderzoek verricht naar een zeer pijnlijke correctie aan de borstkas. Bij prematuur geboren baby’s wordt onderzoek gedaan naar de invloed van muziek op de ontwikkeling van de (hersen-)groei. Ook wordt samen met verschillende ziekenhuizen een groot onderzoek gedaan naar het effect van muziek op delier (acute verwardheid) bij ouderen met een heupfractuur.

Primeur

Gesteund door de Raad van Bestuur van het Erasmus MC gaan wij thans de volgende fase in, de implementatiefase. Voor het eerst zal muziek als wetenschappelijk bewezen behandeling worden ingevoerd bij alle operaties bij volwassenen. In de implementatiefase zal de aandacht vooral uitgaan naar de manier waarop de samenwerking van alle betrokkenen – zoals de anesthesisten, de chirurgen, de verpleging en natuurlijk de patiënt – het meest optimaal gestructureerd kan worden. Vanuit het Erasmus MC zal deze primeur vervolgens worden geïntroduceerd bij andere zorginstellingen in Nederland en wereldwijd. Wij staan aan de wieg van een nieuwe behandelingsvorm in de zorg.

Kosten

Voor de lopende en nieuwe onderzoeken en het onderzoek naar de implementatie, is voor een termijn van 3 jaar nog ca €500.000 nodig. Een deel hiervan is reeds ontvangen of toegezegd. Voor de financiering is MAM volledig afhankelijk van externe bijdragen. De Muziek als Medicijn Foundation is onderdeel van de Erasmus MC Foundation (ANBI-status).

Eventuele donaties t.b.v. dit doel kunt u doen via het donatie formulier op onze website. Vermeld hierbij dat het gaat om een donatie met bestemming “Muziek als Medicijn”.

Nu doneren

 

Meer informatie over de Muziek als Medicijn Foundation vindt u op www.muziekalsmedicijn.nl